euzdfeu

INOVACIJA PROIZVODNOG PROCESA I ORGANIZACIJE POSLOVANJE U SVRHU KOMERCIJALIZACIJE INOVACIJE „More 50 – INOVATIVNA JEDRILICA NA ELEKTRIČNI POGON“

Provedbom ovog projekta, Tvrtka A-MORE YACHTS d.o.o. će inovacijom procesa i organizacije te
inovacijom proizvoda ponuditi INOVATIVNU JEDRILICU na globalnom, međunarodnom i lokalnom
tržištu, pod nazivom MORE 50 koja će umjesto klasičnog, dizelskog motora, biti pokretana na
električni motor. Ovim projektom,Tvrtka će u svoje poslovanje uvesti INOVACIJU POSLOVNOG
PROCESA putem montažne hale u obliku kupole, osmišljene od strane same Tvrtke a namijenjene
svim aktivnostima koje prate izradu određene jedrilice. Ovim projektom Tvrtka će doprinijeti
konceptu održivog okoliša, odnosno putem električnog motora jedrilica smanjit će se negativan
učinak na okoliš te će se istovremeno omogućiti jačanje cjelokupne konkurentnosti.

CILJ ovog projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta te posljedično, povećanje tržišnog udjela s
naglaskom na zadržavanje kvalitete gotovih proizvoda i usluga, a sve u svrhu ostvarivanja poslovnih
rezultata koji će doprinijeti dugoročnom razvoju poslovanja Tvrtke i nautičkog turizma te daljnjeg
zadovoljenja potreba postojećih i budućih klijenata.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 13.796.624,19 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 5.701.096,47 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 01.12.2019. do 01.01.2022. godine

 

KONTAKT OSOBA:
Tihomir Trifunović, direktor
Mail: info@more-yachts.hr

 

Poveznica na relevantne internetske stranice:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.