euzdfeu

Provedbom ovog projekta, Tvrtka A-MORE YACHTS d.o.o. će inovacijom procesa i organizacije te
inovacijom proizvoda ponuditi INOVATIVNU JEDRILICU na globalnom, međunarodnom i lokalnom
tržištu, pod nazivom MORE 50 koja će umjesto klasičnog, dizelskog motora, biti pokretana na
električni motor. Ovim projektom,Tvrtka će u svoje poslovanje uvesti INOVACIJU POSLOVNOG
PROCESA putem montažne hale u obliku kupole, osmišljene od strane same Tvrtke a namijenjene
svim aktivnostima koje prate izradu određene jedrilice. Ovim projektom Tvrtka će doprinijeti
konceptu održivog okoliša, odnosno putem električnog motora jedrilica smanjit će se negativan
učinak na okoliš te će se istovremeno omogućiti jačanje cjelokupne konkurentnosti.

CILJ ovog projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta te posljedično, povećanje tržišnog udjela s
naglaskom na zadržavanje kvalitete gotovih proizvoda i usluga, a sve u svrhu ostvarivanja poslovnih
rezultata koji će doprinijeti dugoročnom razvoju poslovanja Tvrtke i nautičkog turizma te daljnjeg
zadovoljenja potreba postojećih i budućih klijenata.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 13.796.624,19 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 5.701.096,47 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 01.12.2019. do 01.01.2022. godine

 

KONTAKT OSOBA:
Tihomir Trifunović, direktor
Mail: info@more-yachts.hr

 

Poveznica na relevantne internetske stranice:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedbom ovog projekta, Tvrtka A-MORE YACHTS d.o.o. doprinjeti će digitalnoj tranziciji Tvrtke, energetskoj učinkovitosti te kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje i naknadnog korištenja proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline. Navedeno će ostvariti ulaganjem u savjetodavne usluge digitalne transformacije te u softverska i hardverska rješenja namijenjena za digitalnu tranziciju i optimizaciju procesa proizvodnje te optimizaciju svih ostalih ključnih horizontalnih poslovnih funkcija.

 

Ovim projektom Tvrtka će dodatno napredovati u zelenoj i digitalnoj tranziciji svog poslovanja obzirom da će kroz digitalizaciju i objedinjenje proizvodnih i prodajnih poslovnih procesa tvrtke dodatno orijentirati  ekološke načine proizvodnje što konkretno podrazumijeva prestanak korištenja uobičajene smolu nastale kao petrokemijski nusprodukt i prelazak na ekološku smolu nastalu iz obnovljivih izvora. Uz to, zeleni način proizvodnje realizacijom ovog projekta, ogledat će se i u činjenici da će Tvrtka umjesto dosadašnjih PVC strukturnih dijelova za proizvodnju motornih jahti koristiti ekološka lanena vlakna čime će i konačni proizvod biti u potpunosti ekološki prihvatljiv te će se istekom roka trajanja moći u potpunosti usitniti i reciklirati.

 

Cilj ovog projekta je osnaživanje tvrtke na putu uvođenja energetski učinkovitije proizvodnje i digitalizacije svih horizontalnih poslovnih procedura te njihovo međusobno povezivanje u jak i izdrživ sustav koji će biti temelj digitalne i zelene tranzicije Tvrtke kao preduvjet povećanja konkurentnosti tvrtke na domaćem i inozemnim tržištima.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.021.409,75 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:  5.254.849,22 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 30.09.2021. do 30.09.2023. godine

 

KONTAKT OSOBA:

Tihomir Trifunović, direktor

Mail: info@more-yachts.hr

 

Poveznica na relevantne internetske stranice:

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

A MORE YACHTS d.o.o. uspješno je realizirao EU projekt „Razvoj poslovanja i jačanje konkurentnosti A-MORE YACHTS d.o.o. na međunarodnom tržištu“ (KK.03.2.1.16.0234), ukupne vrijednosti 1.310.694,48 kuna. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 998.992,17 kuna dodijeljenih kroz natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza 2“, A-MORE YACHTS je sudjelovao na tri međunarodna sajma i to međunarodni sajam Genoa Boat Show 2019. godine, međunarodni sajam Boot Dusseldorf koji je održan 2020. godine te  Cannes Yachting Festival u Francuskoj 2022. godine što će značajno pomoći poboljšanju konkurentosti tvrtke na međunarodnim tržištima.

 

Projekt je započeo 01.08.2019. godine, te je zbog pandemije COVID-19 produljen i trajao je do 31.12.2022. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost tvrtke A-more yachts d.o.o.

Provedbom ovog projekta, Tvrtka A-more yachts d.o.o.  će provesti istraživačko – razvojne aktivnosti (TRL 5 – 8 – eksperimentalni razvoj), zahvaljujući kojima će biti u mogućnosti proizvoditi INOVATIVNU JEDRILICU MORE 58cge čiji će trup biti u potpunosti izrađen vakuumskom infuzijom karbonskih vlakana epoxy smolom te će umjesto dizelskog motora, ova jedrilica biti pokretana na električni motor. Ovime će Tvrtka postići visoku razinu inovativnosti vlastitog poslovanja te će naglasiti praćenje trendova vezanih uz cjelokupno globalno nautičko tržište.

 

Tvrtka je do sad jedrilice iz svog proizvodnog programa proizvodila isključivo sa ugrađenim mehaničkim motorom, dok će provedbom ovog projekta te nakon provođenja istraživačko – razvojnih aktivnosti, biti u mogućnosti proizvoditi jedrilicu koja će biti pokretana na električni motor, a time će uvelike doprinijeti konceptu održivog okoliša.

 

Provedbom projekta značajno će se potaknuti ulaganja u istraživanje i razvoj Tvrtke, te kasnije komercijalizacija, praktički autonomne jedrilice koja će koristiti isključivo obnovljive izvore energije kao pogon te će uz navedeno biti izrađena od visokoučinkovitih karbonskih vlakana što će omogućiti veću brzinu, pokretljivost i značajno višu tehnološku razinu pogona, opreme i materijala od konkurentskih jedrilica izrađenih zastarjelim i neučinkovitim metodama i materijalima.

 

CILJ ovog projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta te posljedično, povećanje tržišnog udjela s naglaskom na zadržavanje kvalitete gotovih proizvoda i usluga, a sve u svrhu ostvarivanja poslovnih rezultata koji će doprinijeti  dugoročnom razvoju poslovanja Tvrtke i nautičkog turizma te daljnjeg zadovoljenja potreba postojećih i budućih klijenata. 

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 28.272.497,97  HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:  10.649.960,17 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 17.08.2020. do 31.12.2023. godine

 

KONTAKT OSOBA:

Tihomir Trifunović, direktor

Mail: tihomir@more-yachts.hr

 

Poveznica na relevantne internetske stranice:

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Skip to content